Kłobuck, Rynek im. Jana Pawła II

rozkład ważny od 28.03.2024 r

kierunekprzezpon – ptsobotaniedziela
BIAŁAKamyk14:21S
15:20S
CZĘSTOCHOWA
50
Łobodno
Kamyk
Biała
5:07m
6:50m
7:52m
8:42m
10:12m
12:27m
14:17m
15:12K
16:22m
18:12m
20:37m
6:50
8:42
10:12
12:27
14:17
16:22
8:42
10:12
12:27
14:17
16:22
KŁOBUCK PĘTLA
55
Kamyk
Borowianka
Nowa Wieś
Kopiec
6:32m
7:30m
8:24m
9:44m
11:49m
12:44m
13:39m
14:34m
15:44m
16:34m
6:32
7:30
8:24
9:44
11:49
12:44
GRODZISKO7:39S
13:40S
GIĘTKOWIZNAWilkowiecko
Opatów
Krzepice
Lipie
7:20S
10:15S
13:30S
KLEŚNISKAWilkowiecko
Opatów
Krzepice
Zbrojewsko
07:30S#
10:15S*
13:30S*
15:10S
JULIANÓWWilkowiecko
Lipie
13:50S
15:20S
JANIKIWaleńczów
Złochowice
Panki
Zwierzyniec
13:35S
15:20S
KRZEPICE
TITRANS
Waleńczów
Złochowice
Zwierzyniec
Iwanowice
7:00m
10:00m
12:30m
14:25m
16:10m
OSTROWY
(Rywaczki)
M1
Mokra
Wapiennik
Miedźno
7:50m
10:10m
13:40m
15:10m
WŁADYSŁAWÓW
M2
Łobodno
Miedźno
Borowa
7:40m
10:00m
13:40m$
15:20m
DZIAŁOSZYNŁobodno
Miedźno
Popów
9:10
JULIANÓWMokra
Miedźno
Ostrowy
Borowa
11:20
WĄSOSZ GÓRNYMokra
Miedźno
Popów
9:30 S
15:40 S

Oznaczenia kursów:
S – kursuje w dni nauki szkolnej
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
K – kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych od poniedziałku do piątku
m – nie kursuje 24 i 31.XII
$ – kurs ze skomunikowaną przesiadką w Miedźnie (dojazd do Miedźna kursem Ostrowy)
* – kurs ze skomunikowaną przesiadką w Krzepicach (dojazd do Krzepic kursem Giętkowizna)
# – kurs z pominięciem miejscowości Wilkowiecko, Opatów, Iwanowice Duże