RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

ITER-TRANS

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

  1. Administratorem danych osobowych jest ITER-TRANS Paweł Leśnikowski, ul. Kasztanowa 37, 42-122 Ostrowy nad Okszą. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: bepamiles@op.pl
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy przez ITER-TRANS w zakresie świadczonych usług, dla której przetwarzanie takich danych jest niezbędne.
  3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów związanych z realizacją niniejszej umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
  4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji tej umowy przez ITER-TRANS.
  5. Dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy, oraz po jej wygaśnięciu, jednak nie dłużej niż do końca okresu przedawnienia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy.
  6. Osobie zainteresowanej przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  7. Osobie zainteresowanej przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  8. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych.
  9. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
  10. Dane osobowe nie będą profilowane, jak również nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.